PORADY

Tłumacz na spotkania biznesowe

W dobie powszechnej globalizacji produktów i usług rośnie także zapotrzebowanie na umiejętność sprawnej komunikacji w języku obcym. W Polsce nietrudno jest znaleźć osoby, które biegle posługują [...]

Jak zostać tłumaczem przysięgłym?

Wymagania stawiane kandydatom chcącym wykonywać zawód tłumacza przysięgłego zostały ściśle sprecyzowane w ustawie opracowanej przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Kandydaci muszą więc spełnić [...]

Tłumaczenie dokumentów samochodowych

Sprowadzanie samochodów z zagranicy szczyt popularności ma już za sobą. Postępująca integracja gospodarcza oraz unifikacja świata znacznie zminimalizowały różnice w ofertach pomiędzy Polską a [...]

strona 1 z 2