Jak wygląda tłumaczenie przysięgłe wydruków bankowych?

Wydruki bankowe to dokumenty potwierdzające sytuację finansową oraz zdolność kredytową właściciela. Przydają się szczególnie w przypadku wnioskowania o kredyt hipoteczny. Osoby posiadające konto zagraniczne i starające się np. o kredyt w Polsce, muszą często przedstawić przetłumaczone wyciągi ze swojego banku. W takiej sytuacji niezbędne okazuje się profesjonalne tłumaczenie przysięgłe dokumentów.

Potrzebujesz przetłumaczyć dokumenty z niderlandzkiego na polski ? Kliknij aby skorzystać z naszego formularza wyceny

Wydruki bankowe – dlaczego są tak ważne?

Wyciągi z konta to dokumenty przygotowywane przez banki na potrzeby swoich klientów. Zazwyczaj zawierają szczegółowe informacje na temat aktualnego stanu konta oraz realizowanych operacji wychodzących i przychodzących w określonym czasie, najczęściej kilku ostatnich miesięcy. Są dostępne w formie elektronicznej bądź papierowej. Zawarte w nich dane informują o bieżącym stanie finansów właściciela. Wskazują, czy otrzymywał on regularne wpływy na konto i pokazują, jak wysokie są jego średnie wydatki miesięczne. To ważne informacje, zwłaszcza dla banku, na których podstawie można określić sytuację finansową potencjalnego klienta i zadecydować o przyznaniu mu ewentualnego kredytu.

Uzyskanie wydruku jest łatwe i szybkie. Instytucje oferują klientowi możliwość samodzielnego wygenerowania wyciągu poprzez rachunek osobisty. To zdecydowanie najprostszy sposób, pozwalający na uzyskanie i wydrukowanie potrzebnego dokumentu bez konieczności kontaktu z przedstawicielem instytucji finansowej.

Innym sposobem jest zamówienie go przez infolinię placówki i wysyłkę pocztą lub osobiste odebranie w jednym z oddziałów. Niestety często wiąże się to z dodatkową opłatą.

Jak wygląda profesjonalne tłumaczenie uwierzytelnione wydruków z banku?

Zwykłego przetłumaczenia może dokonać każdy, kto wykazuje odpowiedni poziom znajomości danego języka obcego. Aby jednak wyciągi nabrały mocy urzędowej, dzięki czemu staną się np. dowodem w sądzie albo ważnym dokumentem dla banku, powinny zostać przełożone przez certyfikowanego tłumacza przysięgłego.

Zobacz również wpis na temat – Organizacje zawodowe zrzeszające tłumaczy przysięgłych języka niderlandzkiego

Doświadczony specjalista ma niezbędne uprawnienia do świadczenia tego rodzaju usług. Ekspert bierze pełną odpowiedzialność za wykonany przekład, co potwierdza stosowną pieczęcią. Tłumaczenia uwierzytelnione wydruków bankowych mogą być wykonywane zarówno w formie pisemnej jak i formie elektronicznej z użyciem kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Dokumenty zawierają m.in. przetłumaczoną historię operacji (wpływów i przelewów wychodzących) wraz z datami księgowania, transakcji, typami operacji, a także dane instytucji finansowej. Dostępne są tam także informacje dotyczące posiadacza rachunku, kwotę dostępnych środków, okres rozliczeniowy, saldo początkowe i końcowe oraz inne informacje umieszczane w wyciągach przez bank.

Przetłumaczony dokument zostaje opatrzony pieczęcią zawierającą niezbędne informacje o tłumaczu, jego pozycji na liście tłumaczy przysięgłych, jak również datę i miejsce wykonania przekładu. Otrzymuje on indywidualny numer, a zawarta na końcu wyciągu klauzula poświadczająca informuje, że tłumaczenie jest w pełni zgodne z tekstem źródłowym. Specjalista wskazuje też, czy tłumaczenie zostało wykonane z oryginału, czy odpisu/kopii dokumentu.

Decydując się na usługę u profesjonalnego tłumacza przysięgłego, można mieć pewność poprawności przekładu i zawarcia w dokumencie wszystkich informacji, które są istotne dla banku w ocenie możliwości kredytowych klienta.

Do czego potrzebne jest tłumaczenie wydruków bankowych?

Jak już wspomniano, wydruki dostarczają istotnych danych na temat finansów właściciela rachunku. Są wymagane przez różne instytucje, najczęściej przez banki. Nierzadko zdarza się, że osoby pracujące za granicą i otrzymujące wynagrodzenie na rachunek zagraniczny, starają się o kredyt mieszkaniowy bądź innego rodzaju pożyczkę w Polsce. W takiej sytuacji polska placówka z pewnością zażąda od osoby składającej wniosek dostarczenia przetłumaczonych niezbędnych dokumentów. Sprawdzenie konta wnioskodawcy pozwoli instytucji finansowej na ustalenie wysokości raty kredytu oraz stwierdzenie regularności przelewów i kwot miesięcznych wpływów albo wydatków.

Zobacz również wpis na temat – Czym jest podpis elektroniczny?

Tłumaczenie uwierzytelnione wydruków bankowych często jest również potrzebne w przypadku osób starających się o wizę wjazdową do innego kraju. Zdarza się bowiem, że jej przyznanie zależy od tego, czy wnioskodawca posiada środki pieniężne konieczne do utrzymania się w danym państwie.

Przetłumaczone wydruki bankowe mogą stanowić także dowody księgowe, przydatne podczas postępowania sądowego. Niekiedy właściciel mieszkania wymaga przedstawienia takich dokumentów, by zweryfikować czy potencjalny najemca posiada środki wystarczające do opłacenia rachunków lub czynszu.

Źródła:

 

Ostatnie posty
Język papiamento co łączy go z językiem niderlandzkimUmowy o unikaniu podwójnego opodatkowania z Holandią i Belgią, a likwidacja ulgi abolicyjnej 2021