Jak odzyskać podatek z Holandii?

Osoby pracujące w Holandii nawet przez krótki czas mają możliwość rozliczenia podatku aż do 5 lat wstecz. To oznacza, że do 31 grudnia 2020 roku można rozliczyć się jeszcze za rok 2015. Co ważne, rozliczenie z holenderskim urzędem skarbowym jest obowiązkowe, jeżeli suma zwrotu jest większa niż 14 Euro albo kiedy przewidywana dopłata, którą należy wykonać do urzędu, jest wyższa niż 45 Euro.

Sama procedura zwrotu podatku może być czasochłonna i skomplikowana, zwłaszcza dla osób niezaznajomionych z tym zagadnieniem, nieznających lub słabo znających język niderlandzki czy też składających tego typu dokumenty po raz pierwszy. Aby mieć pewność, że wszystkie formularze zostały wypełnione i złożone prawidłowo, warto skorzystać z pomocy tłumacza przysięgłego. Jest to tym bardziej zasadne w przypadkach spraw skomplikowanych, wymagających kontaktów z holenderskim urzędem skarbowym albo dostarczenia dodatkowych dokumentów. Profesjonalny i doświadczony tłumacz przysięgły zajmie się przetłumaczeniem niezbędnych pism, przygotowaniem odpowiedzi do urzędu albo też bezpośrednim kontaktem z urzędnikiem.

Komu przysługuje zwrot podatku z Holandii?

Jak już wspomniano wcześniej, prawo do ubiegania się o zwrot nadpłaconego podatku ma każda osoba pracująca legalnie na terenie Holandii, pod warunkiem, że jej pracodawca odprowadzał do urzędu skarbowego w tym kraju (Belastingdienst) zaliczki na poczet podatku dochodowego. Warunkiem uzyskania zwrotu jest fakt odprowadzania zaliczek większych niż wysokość obowiązującego podatku. Warto jednak mieć na uwadze, że nawet w przypadku kiedy nie przysługuje zwrot podatku, to i tak zalecane jest złożenie deklaracji podatkowej. Jak wynika bowiem z informacji holenderskiego urzędu skarbowego, obowiązek rozliczenia dotyczy większości osób zatrudnionych w tym kraju bez względu na to, czy posiadają one status rezydenta podatkowego.

Zobacz również – Ulga abolicyjna – zmiany podatkowe od 2021 roku

Niezbędne dokumenty, ważne terminy

Jakie dokumenty są niezbędne podczas składania rocznego rozliczenia skarbowego w Holandii? Przede wszystkim należy koniecznie posiadać odpowiednie dokumenty od pracodawcy, na których zawarta jest informacja o sumie odprowadzanego podatku i kwocie uzyskanego wynagrodzenia. Możliwe jest dokonanie rozliczenia na dwa sposoby: na podstawie odcinków z wypłat (tzw. salarisy) albo rocznej karty podatkowej (jaaropgaaf). Trzeba także dostarczyć formularz UE/WE z polskiego urzędu skarbowego. Dokument ten potwierdza wszystkie dochody osiągnięte przez podatnika w danym roku – zarówno w Polsce, jak też Holandii oraz innych krajach, w których był on zatrudniony. Na jego podstawie dokonuje się także weryfikacji, czy dana osoba może skorzystać z ulg podatkowych, np. mieszkaniowej albo na dziecko. Dokument wystawia odpowiednia placówka skarbowa po wcześniejszym złożeniu deklaracji PIT-36 z załącznikiem ZG. Ponadto należy dostarczyć także kopię paszportu albo dowodu osobistego, a także potwierdzenie rachunku bankowego.

Zobacz również – Praca w Holandii i Belgii bez obowiązkowej kwarantanny

Osoby zameldowane w Holandii mają obowiązek złożyć deklarację do 1 maja, z kolei osoby niezameldowane w tym kraju – do 1 lipca.

Procedura zwrotu podatku z Holandii trwa zazwyczaj od 3 do 6 miesięcy, chociaż oficjalnie urząd skarbowy w tym kraju ma nawet 3 lata na rozpatrzenie wniosku. Z jakich ulg może skorzystać cudzoziemiec zatrudniony w tym państwie? Przede wszystkim ma możliwość uzyskania zwrotu wynikającego z tzw. ulgi rozłąkowej dla par, jak również ulgi na dziecko w wieku do 12 lat.

Odliczenie podatku zapłaconego za granicą

Poza opcją uzyskania zwrotu podatkowego w Holandii osoby niezameldowane w tym kraju mogą także odliczać w Polsce podatki zapłacone za granicą. Wynagrodzenia z Holandii są opodatkowane w naszym kraju w oparciu o tzw. umowę proporcjonalnego odliczenia. To oznacza m.in., że wszelkie ulgi, z których można korzystać, dzieli się proporcjonalnie do przepracowanego za granicą czasu.

Osoby niezameldowane w Holandii mają również możliwość ubiegania się o status tzw. podatnika kwalifikującego się do ulgi, co wiąże się z wyższym zwrotem podatkowym. Aby skorzystać z owego rozwiązania, należy wykazać, że dochody osiągane w Holandii stanowią minimum 90% wszystkich osiąganych w ciągu roku dochodów.

Ostatnie posty
Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania z Holandią i Belgią, a likwidacja ulgi abolicyjnej 2021