Nowe zasady kwarantanny po przekroczeniu granicy – tłumaczenie przysięgłe umowy o pracę

W marcu 2020 roku w Polsce ogłoszony został stan zagrożenia epidemicznego wskutek pandemii COVID-19. W ramach stopniowego poluzowywania restrykcji od 16 maja 2020 roku obowiązują nowe zasady kwarantanny po przekroczeniu granicy.
Zgodnie z tymi zasadami osoby przekraczające granicę Rzeczypospolitej stanowiącą granicę wewnętrzną w celu wykonywania czynności zawodowych, służbowych lub zarobkowych w Polsce lub w państwie Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego są zwolnione z obowiązkowej 14-dniowej kwarantanny.

Praca za granicą w Holandii (Niderlandach) i Belgii a kwarantanna

Oznacza to, że zasady te obejmują również osoby pracujące na co dzień na terytorium Niderlandów (potocznie: Holandia) lub Belgii i powracające – najczęściej – okresowo – do Polski. Mogą one skorzystać z powyższego wyjątku od ogólnej zasady 14-dniowej domowej kwarantanny, jednak fakt wykonywania czynności zawodowych, służbowych lub zarobkowych należy udowodnić Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Jeżeli podstawą zatrudnienia za granicą jest polska umowa o pracę (na przykład w przypadku delegowania do pracy za granicą przez polskiego pracodawcę w ramach wewnątrzwspólnotowej swobody świadczenia usług), to wystarczającym dowodem wydaje się dokumentacja polskojęzyczna ze skierowaniem do pracy za granicą.

Zobacz również – Jak wygląda tłumaczenie przysięgłe w dobie pandemii?

Jeżeli jednak jesteście państwo zatrudnieni bezpośrednio u niderlandzkiego/flamandzkiego pracodawcy, to Sanepid najczęściej prosi o tłumaczenie przysięgłe zagranicznej umowy o pracę. Również w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej za granicą, konieczne może okazać się tłumaczenie uwierzytelnione dokumentacji z odpowiedniego rejestru działalności gospodarczej.

Tłumaczenie przysięgłe umowy o pracę

Najczęstszą podstawą bezpośredniego świadczenia pracy w Niderlandach lub Belgii jest właśnie zagraniczna umowa o pracę, w tym również bardzo często spotykana umowa o pracę tymczasową podpisana z zagraniczną agencją pracy tymczasowej. W celu skorzystania z wyjątku od zasady odbycia obowiązkowej kwarantanny po powrocie do Polski, należy przedłożyć Państwowej Inspekcji Sanitarnej tłumaczenie takiej umowy poświadczone przez tłumacza przysięgłego języka niderlandzkiego.

Zobacz również – Sprawdź z jakimi rodzajami umów o pracę w Holandii możesz się spotkać

W tym miejscu warto wskazać, że nie jest konieczne tłumaczenie przysięgłe z języka niderlandzkiego całości takiej umowy. W większości przypadków wystarczające jest częściowe tłumaczenie, mianowicie pierwszej i ostatniej strony kontraktu zagranicznego. Tego typu tłumaczenia przysięgłe umów o pracę realizujemy obecnie na bieżąco, również w trybie ekspresowym z realizacją w tym samym dniu. W celu złożenia zamówienia prosimy wejść na podstronę naszego biura tłumaczeń: https://stern-przysiegly-holenderski.pl/wycena/

Ostatnie posty
tłumacz przysięgły u notariuszaPraca tłumaczy przysięgłych języka niderlandzkiego w dobie pandemii COVID-19