Tłumaczenie konsekutywne i symultaniczne – różnice

Wśród profesjonalnych ofert tłumaczy biznesowych coraz popularniejsze stają się tłumaczenia ustne. W zależności od parametrów charakteryzujących cały proces translacji, na tym polu można wyróżnić dwa główne typy tłumaczeń: konsekutywne i symultaniczne. W czym tkwią różnice i kiedy lepiej sprawdza się dana forma?

Potrzebujesz profesjonalnego tłumaczenia przysięgłego ? Kliknij aby skorzystać z naszego formularza wyceny

Podstawowe definicje tłumaczeń

Tłumaczenie konsekutywne, zwane również następczym, stanowi najstarszy rodzaj przekładu, w którym po wysłuchaniu fragmentu wypowiedzi prelegenta, tłumacz stojący obok zabiera głos i w obcym języku przekazuje to, co wyraził mówca. Fragmenty podlegające procesowi tłumaczenia mogą mieć długość od kilku sekund do kilku minut, w zależności od potrzeb związanych z daną sytuacją komunikacyjną.

Tłumaczenie symultaniczne, inaczej nazywane konferencyjnym, jest z kolei tłumaczeniem wypowiedzi na bieżąco, równolegle z wypowiedzią głównego oratora. Wyróżniamy następujące podtypy tłumaczeń paralelnych:

– kabinowe, wykonywane przy użyciu specjalistycznego sprzętu w dźwiękoszczelnej kabinie,

– szeptane,

– multimedialne.

Wszystkie powyższe formy charakteryzuje równoczesność odbioru tekstu wyjściowego i prezentacji docelowego oraz umieszczenie w ramach sytuacyjnych typowych dla konferencji.

Zobacz również – Czym jest tłumaczenie uwierzytelnione?

Plusy i minusy

Tłumaczenia symultaniczne idealnie sprawdzają się podczas spotkań biznesowych, warsztatów czy sympozjów, gdzie prowadzący musi często odpowiadać na pytania uczestników. Tłumacz ma znacznie więcej czasu na ułożenie treści przekazu, może korzystać ze swoich notatek i zapisków, czego nie ma możliwości uczynić tłumacz kabinowy. Metoda ta ma zastosowanie wtedy, gdy przetwarzanie wypowiedzi realizowane jest tylko na jeden język obcy. Jej zaletą jest duża interaktywność, utrzymanie bezpośredniego kontaktu ze słuchaczami, a wadą – czasochłonność i spowalnianie tempa prelekcji. Przy tego rodzaju usłudze wystarczy tylko jeden tłumacz i nie wymaga się żadnego dodatkowego sprzętu. Dzięki temu rozwiązanie to okazuje się zdecydowanie tańsze.

Zobacz również – Wyceń swoje tłumaczenie pisemne w godzinę

Tłumaczenia konferencyjne idealnie sprawdzają się natomiast na większych międzynarodowych imprezach, forach gospodarczych czy szczytach politycznych, gdzie uczestnicy pochodzą z różnych krajów. Wymagają one obszerniejszej sali, odpowiednich warunków technicznych, profesjonalnej aparatury spełniającej wymogi Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej ISO oraz większej liczby tłumaczy. Dla każdej pary językowej przewidziana jest jedna kabina obsługiwana zamiennie przez dwie osoby. W przeciwieństwie do tłumaczenia symultanicznego, większy dystans komunikacyjny, a nawet wyobcowanie tłumacza oraz jego ograniczony wpływ na przebieg procesu komunikacji powodują wzmożone ryzyko zakłóceń procesu. Tego typu usługa jest też bardziej kosztowna, ale nie przedłuża spotkania i znacznie podnosi jego prestiż.

Specjaliści od tłumaczeń biznesowych z Warszawy

Tłumacz biznesowy, dzięki charakteryzującej go biegłości translatorskiej, za którą idzie znajomość reguł komunikacyjnych, stanowi łącznik zmniejszający dystans nie tylko językowy, ale i kulturowy. Osoba trudniąca się tłumaczeniami symultanicznymi, ze względu na równoczesność procesów kognitywnych oraz jedynie kilkusekundowe przesunięcie czasowe pomiędzy recepcją a tworzeniem przekazu, powinna w większym stopniu cechować się doskonałą umiejętnością utrzymania stale wysokiego poziomu koncentracji oraz podzielności uwagi. Tłumacza konsekutywnego powinien natomiast wyróżniać dobry refleks, a także odporność na pracę w warunkach presji czasu. Ma jednak większą możliwość regulowania natężenia swojej uwagi.

Zobacz również – Repertorium tłumacza przysięgłego – co to takiego?

Aby zyskać gwarancję właściwie realizowanej usługi, niezależnie od wymaganej metody, warto zdecydować się na współpracę z profesjonalnym biurem tłumaczeń. Specjaliści ze Stern&Stern w Warszawie zapewniają sprawną komunikację z zagranicznymi partnerami na wysokim poziomie. Zapewniają realizację różnorodnych zadań translacyjnych na wszystkich poziomach zaawansowania. Każdy z tłumaczy wyróżnia się doświadczeniem oraz niezbędnymi kwalifikacjami.

Ostatnie posty
księgozbiór tłumacza przysięgłegoprzepisy prawa obowiązujące tłumaczy przysięgłych - Stern&Stern