Czym różni się tłumaczenie zwykłe od przysięgłego?

W wielu przypadkach pomoc specjalisty, który przetłumaczy różnego rodzaju pisma, może okazać się niezbędna. Zastanawiając się nad tym, czy wybrać tłumaczenie zwykłe, czy przysięgłe, warto wiedzieć, jaka zachodzi między nimi różnica.

Potrzebujesz profesjonalnego tłumaczenia przysięgłego ? Kliknij aby skorzystać z naszego formularza wyceny

Wymagania formalne

Warto zaznaczyć, że różnica merytoryczna między dwoma rodzajami tłumaczeń nie występuje. Każde tłumaczenie, czy to ustne, czy pisemne, powinno zostać wykonane w sposób profesjonalny, przede wszystkim poprawnie pod względem językowym i gramatycznym. Istotne jest jednak to, jakie wymagania formalne stawiane są tłumaczeniom przysięgłym czy – poprawnie ujmując – uwierzytelnionym.
Osoba, która dokonuje takiego rodzaju tłumaczenia, musiała zdać egzamin państwowy i zostać zaprzysiężona przez Ministra Sprawiedliwości. Dodatkowo posiada specjalną pieczęć oraz prawo do wykonywania tłumaczeń uwierzytelnionych. Właśnie to determinuje formę, w jakiej sporządzana jest translacja. Tłumaczenie przysięgłe musi spełnić szereg wymagań formalnych. Przede wszystkim każdy wydruk z gotową translacją obowiązkowo powinien zawierać pieczęć oraz podpis tłumacza. Na końcu zostaje on opatrzony klauzulą poświadczającą. W przypadku dokumentów sporządzanych cyfrowo, poświadczenie tłumaczeń bądź odpisów musi przybrać formę kwalifikowanego podpisu elektronicznego. W ten sposób autor gwarantuje, że przygotowane pismo jest zabezpieczone przed ewentualnymi modyfikacjami ze strony postronnych osób.
Spełnienie powyższych warunków w obu wariantach sprawia, że opracowane materiały nabierają formy urzędowej. Co najważniejsze tłumacz przysięgły bierze pełną odpowiedzialność za sporządzony przez niego dokument. Dodatkowo jego praca regulowana jest przepisami ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego.
Inaczej dzieje się w przypadku tłumaczenia zwykłego. Po realizacji zlecenia, klient otrzymuje edytowany plik tekstowy lub dokument papierowy, który w przeciwieństwie do tłumaczenia uwierzytelnionego, nie zawiera pieczęci oraz podpisu osoby wykonującej translację. Taką usługę może świadczyć każda osoba, która ukończyła studia na kierunku filologicznym i ma odpowiednie umiejętności językowe.

Zobacz również – Rodzaje tłumaczeń ustnych

Kiedy zdecydować się na tłumaczenie przysięgłe, a kiedy na zwykłe?

Z wszelkiego rodzaju dokumentacją urzędową czy pismami prawnymi najlepiej zgłosić się do wykwalifikowanego profesjonalisty. Akt urodzenia, małżeństwa, umowa kupna czy sprzedaży to często dokumenty niezbędne na drodze procesowej. Przedłożenie ich poszczególnym instytucjom, takim jak banki czy urzędy, wymaga zachowania określonych standardów. Jedynie skorzystanie z usług tłumacza przysięgłego zagwarantuje właściwą ochronę interesów oraz praw klientów. Zawód należy do katalogu tych, które cieszą się zaufaniem publicznym, a regulacje prawne sprawiają, że zatwierdzenie prawdziwości przekładu obarczone jest groźbą odpowiedzialności cywilnej. Co to oznacza w praktyce? Jeśli klient poniesie straty wynikające z błędnego przetłumaczenia dokumentu, osoba, która tego dokonała, może zostać pociągnięta do odpowiedzialności prawnej. Konsekwencja dla tłumacza to nie tylko wypłacenie odszkodowania finansowego na rzecz klienta, ale także ryzyko utraty możliwości wykonywania zawodu. Ten bardzo istotny aspekt powinien przemawiać za tym, by zdecydować się na usługi tłumacza przysięgłego w sytuacji, gdy pragnie się we właściwy sposób zabezpieczyć swoje interesy.
Z tłumaczeń zwykłych najczęściej korzysta się z kolei przy różnego rodzaju prywatnych zleceniach mniejszej wagi, które nie wymagają urzędowej powagi oraz zachowania ścisłych procedur formalnych. Problem ze zrozumieniem listu, instrukcji czy tekstu to dobry powód, by odwiedzić tłumacza. Ważne jest, by wybrać osobę odpowiedzialną i rzetelną.
Znalezienie odpowiedniego specjalisty nie powinno sprawić trudności. Tłumacz przysięgły języka holenderskiego, francuskiego czy niemieckiego to popularna profesja wśród osób, które ukończyły odpowiedni kierunek studiów i pragną wykorzystać zdobytą wiedzę oraz umiejętności. Należy jednak pamiętać o tym, że koszty tłumaczenia uwierzytelnionego będą wyższe od tego dokonywanego przez zwykłego tłumacza. Jest to związane przede wszystkim z odpowiedzialnością spoczywającą na tłumaczu przysięgłym.

Ostatnie posty
tłumacz na spotkania biznesowetłumaczenie stron internetowych