Tłumacz przysięgły ustny na sali sądowej.

Zgodnie z artykułem 13 ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego z dnia 25 listopada 2004 r. tłumacz przysięgły jest uprawniony między innymi do dokonywania tłumaczenia ustnego. W praktyce zawodowej osób wykonujących uwierzytelnione tłumaczenie konsekutywne sporą część tego typu pracy stanowią zlecenia wykonywane na żądanie polskich sądów powszechnych.Przypomnijmy, że zgodnie z artykułem 15 wyżej wymienionej ustawy tłumacz przysięgły nie może odmówić wykonania tłumaczenia na żądanie sądu, chyba że zachodzą szczególnie ważne przyczyny uzasadniające odmowę. Sąd wysyła wówczas pocztą wezwanie do stawienia się w danym dniu o danej godzinie w charakterze biegłego tłumacza w sprawie o danej sygnaturze akt.

Przed wejściem na salę sądową.

Z doświadczeń naszych tłumaczy ustnych języka niderlandzkiego wynika, że ich praca często zaczyna się już na korytarzu przed salą sądową. Świadkowie lub strony postępowania cywilnego lub karnego posługujące się językiem holenderskim, mając okazję do porozmawiania w swoim ojczystym języku, chętnie nawiązują rozmowę z tłumaczem. Dla tłumacza ustnego jest to świetna okazja do poznania szczegółów sporu sądowego i ewentualnego dialektu, którym posługuje się rozmówca.

Zobacz również – Sprawdź jak zlecić tłumaczenie ustne

Podkreślmy, że sąd w większości przypadków niestety nie przekazuje tłumaczowi zawczasu żadnych informacji o tematyce rozprawy, nie mówiąc już o słownictwie i trudnych definicjach, które mogą podczas niej zostać użyte. Z drugiej strony angażującemu się w taki dialog tłumaczowi nie wolno zapomnieć o obowiązku wykonywania powierzonych mu zadań ze szczególną bezstronnością oraz z poszanowaniem zasad etyki zawodowej.

Doświadczenia naszych tłumaczy ustnych języka holenderskiego.

Właściwa praca tłumacza ustnego rozpoczyna się oczywiście wraz z początkiem przesłuchania świadka lub strony przez sąd. Nie będzie dla państwa zapewne zaskoczeniem stwierdzenie, że kompetencje językowe, zasób słownictwa i doświadczenie praktyczne danego tłumacza ustnego mają w takiej sytuacji olbrzymi wpływ na efektywność i jakość dokonywanego przekładu.

Zobacz również – Tłumaczenia przysięgłe prawnicze – sprawdź co obejmują

Dużą rolę odgrywa jednak również zachowanie samego świadka lub strony, sądu oraz pełnomocników zadających pytania. Idealna sytuacja to taka, w której świadek, strona, sąd i pełnomocnicy procesowi ograniczają swoją wypowiedź do 3 lub 4 zdań, a następnie dają tłumaczowi czas na tłumaczenie konsekutywne tego fragmentu. Rzeczywistość daleka jednak jest od tego ideału i z tego powodu tłumacz powinien aktywnie dążyć do takiego właśnie przebiegu tłumaczenia ustnego. Słowne zwracanie przez tłumacza uwagi na tę zasadę nie jest dobrym rozwiązaniem. W praktyce najlepiej zasygnalizować potrzebę przerwania wypowiedzi podniesieniem ręki.

Zobacz również – Rodzaje tłumaczeń ustnych

Sprawne, a przede wszystkim rzetelne tłumaczenie ustne leży w interesie obu stron postępowania. Z tego powodu nie należy do rzadkości sytuacja, w której jedna ze stron postępowania sądowego sugeruje sądowi prywatne zamówienie tłumacza przysięgłego ustnego języka niderlandzkiego, na co sąd i strona przeciwna najczęściej się zgadzają. Biuro Tłumaczeń STERN & STERN specjalizuje się w zapewnieniu w takiej sytuacji obecności najlepszych tłumaczy ustnych języka niderlandzkiego i ich przygotowaniu do rozprawy pod kątem specjalistycznej terminologii prawniczej.

Ostatnie posty