Tłumaczenia prawnicze na język niderlandzki lub język polski a kwalifikacje tłumacza.

Duża część tłumaczeń uwierzytelnionych wykonywanych za pośrednictwem naszego biura tłumaczeń jest oparta o tak zwany język prawniczy, którym posługują się w swojej codziennej pracy sędziowie, adwokaci, radcy prawni, notariusze i wielu innych przedstawicieli zawodów prawniczych. Posługują się nim również urzędnicy w swoich decyzjach bazujących na prawie administracyjnym. Języka prawniczego nie należy mylić z językiem prawnym, który jest zawarty w tekstach prawnych, na przykład w ustawach lub rozporządzeniach.

Nasza specjalizacja.

To właśnie przekład tekstów źródłowych napisanych językiem prawniczym lub prawnym jest naszą specjalizacją. Przede wszystkim mowa tutaj o orzeczeniach i wyrokach sądów polskich, belgijskich i niderlandzkich (potocznie: holenderskich) oraz o aktach notarialnych stanowiących potwierdzenie dokonanych czynności notarialnych. Do tego należy dodać pisma procesowe, dowody w postaci zeznań świadków i opinii biegłych w postępowaniach sądowych. Wreszcie niezliczone decyzje administracyjne organów na poziomie centralnym lub samorządowym oraz akty stanu cywilnego.

Powierz to ekspertom.

Czy tłumaczenia przysięgłe powyższych dokumentów warto powierzyć tłumaczowi, który jest ekspertem w dziedzinie przekładu prawniczego? Zdecydowanie tak, ponieważ błędne tłumaczenie poszczególnych pojęć wynikające najczęściej z nieznajomości polskiego i obcego systemu prawnego, może w najlepszym przypadku oznaczać konieczność zlecenia przekładu innemu tłumaczowi, a w najgorszym niepożądany wynik sprawy sądowej lub postępowania administracyjnego.

Właśnie z tego powodu tłumaczenia prawnicze są w biurze tłumaczeń STERN & STERN powierzane wyłącznie ekspertom w tej dziedzinie. Tłumaczenia najtrudniejszych aktów notarialnych i innych dokumentów wykonuje osobiście Johan Stern – współwłaściciel biura tłumaczeń STERN & STERN Sp. z o.o. – posiadający wykształcenie prawnicze zdobyte na stacjonarnych studiach prawa na Uniwersytecie Wrocławskim. Dla państwa zamówienia stanowi to gwarancję najwyższej jakości i uniknięcia szkód spowodowanych błędnym przekładem.

Ostatnie posty