Praca tłumacza przysięgłego w krajach Beneluxu

Zawód tłumacza przysięgłego jest oficjalnie uznany we wszystkich trzech krajach Beneluxu: Holandii, Belgii oraz Luksemburgu. Jednak tylko w dwóch pierwszych z wymienionych państw język niderlandzki posiada status języka urzędowego. W związku z tym poniżej przybliżamy zasady pracy tłumaczy przysięgłych właśnie w Holandii oraz Belgii.

Potrzebujesz przetłumaczyć dokumenty z niderlandzkiego na polski ? Kliknij aby skorzystać z naszego formularza wyceny

Zasady obowiązujące tłumaczy przysięgłych w Holandii

W Holandii – a oficjalnie: w Niderlandach, jako jednym z czterech krajów składowych Królestwa Niderlandów – obowiązują przede wszystkim dwa języki urzędowe: niderlandzki oraz fryzyjski, lecz drugim z nich posługuje się mniej niż pół miliona osób. W kraju tym istnieje zawód tłumacza przysięgłego, a wszystkie osoby, które go wykonują, są zarejestrowanie w bazie danych BTV (Bureau beëdigde tolken en vertalers).

Co ważne, wpis do rejestru prowadzonego przez BTV jest obowiązkowy i bez niego nie można realizować się zawodowo w roli tłumacza przysięgłego. Co 5 lat należy złożyć wniosek o przedłużenie wpisu, ale prośbę trzeba odpowiednio umotywować. Warunek konieczny do uzyskania tytułu zawodowego tłumacza przysięgłego to ciągłe doskonalenie się, które musi zostać udokumentowane 80 punktami szkoleniowymi (1 punkt za 1 godzinę szkolenia). Natomiast czynni tłumacze powinni udostępnić faktury potwierdzające liczbę zrealizowanych zleceń. W Niderlandach istnieją trzy specjalizacje tłumaczy przysięgłych: ustni, pisemni, sądowi.

Forma przygotowywania tłumaczeń przysięgłych (np. papier, hologram) nie jest określona odgórnymi zasadami. Dokumenty nie muszą być również poświadczone specjalną klauzulą. Specjalne normy musi za to spełniać pieczęć, powinna być okrągła, zawierać godło Holandii umieszczone w środkowej części, dane personalne tłumacza (m.in. tytuł, nazwisko, numer z BTV) umieszczone w otoku, a także niebieski stempel.

Potencjalni zleceniodawcy mogą sprawdzić listę tłumaczy przysięgłych m.in. poprzez stronę internetową Ambasady RP w Hadze. Warto też zapoznać się z rejestrem prowadzonym przez BTV, który jest najbardziej wiarygodnym źródłem o aktywnych w zawodzie tłumaczach, ponieważ podlega regularnym aktualizacjom.

Informacje o zawodzie tłumacza przysięgłego pracującego w Królestwie Belgii

W Belgii (języki urzędowe: niderlandzki, francuski, niemiecki) również istnieje instytucja tłumacza przysięgłego. Aby móc wykonywać ten zawód, należy złożyć specjalną przysięgę zawierającą m.in. deklarację o wiernym tłumaczeniu tekstów. Niezbędne uprawnienia nadają Sądy Pierwszej Instancji, a listy osób pracujących jako tłumacze przysięgli są udostępniane przez Działy Legalizacji Belgijskich Sądów Pierwszej Instancji.

Zobacz również – Jak wygląda praca tłumaczy przysięgłych w czasie pandemii?

Szczegółowe wytyczne dotyczące formy tłumaczeń przysięgłych w Belgii nie zostały opracowane. Ważnym elementem jest klauzula (przygotowywana w języku francuskim lub niderlandzkim), za pomocą której tłumacz potwierdza zgodność przekładu z wersją oryginalną. W klauzuli należy też umieścić informacje o danych tłumacza (imię, nazwisko, podpis) oraz miejscowości i dacie. Poza tym dokument powinien zawierać indywidualną pieczątkę.

W przypadku niektórych dokumentów koniecznie należy postarać się o dodatkową legalizację, a więc zweryfikowanie autentyczności podpisu tłumacza. Zajmuje się tym Sąd Pierwszej Instancji, który porównuje podpis z dokumentu z tym złożonym w rejestrze. Osoby zainteresowane procedurą legalizacji mogą uzyskać o niej więcej informacji (i jednocześnie zlecić jej przeprowadzenie) w różnych instytucjach administracji publicznej, m.in. urzędach miast, ministerstwach i ambasadach.

Zarówno w Niderlandach, jak i Królestwie Belgii praca tłumacza wiąże się z koniecznością dopilnowania wielu formalności oraz przestrzegania rygorystycznych zasad. Jest to jednak niezbędne do zapewnienia zleceniodawcom odpowiednich standardów przekładów, co w kontekście tłumaczeń wykonywanych na potrzeby np. spraw sądowych ma ogromne znaczenie. Właśnie usystematyzowanie kwestii związanych np. z nadawaniem uprawnień, formą dokumentów, ogólnodostępnymi rejestrami sprawia, że zleceniodawca może być pewien wysokich kwalifikacji specjalisty, u którego zamówił tłumaczenie.

Więcej informacji na temat pracy tłumaczy przysięgłych w pozostałych krajach Unii Europejskiej oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego mogą Państwo przeczytać tutaj w oficjalnym dokumencie od Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.

Ostatnie posty
zasady etyki i praktyki zawodowej tłumaczy przysięgłychczym jest repertorium tłumacza przysięgłego i jak się ma do RODO